KDO ZMĚNÍ SVĚT, KDYŽ NE TY?

HUMANS AND ROBOTS  ARE WORKING AND SPEAKING TOGETHER

Můžete ovlivnit, jakého robota si pro sebe vychováte! Lidstvo dospělo do okamžiku, kdy nejnovější technologie mohou naučit lidi spolupracovat a mluvit se svými pomocníky roboty, a roboty zase naučit mluvit smysluplně s lidmi. To je to, co odlišuje robota METILA, robota nové generace, od obyčejných chytrých hraček do domácnosti. METILA je neuronová síť, vlastně mozek s UMĚLOU INTELIGENCÍ, který rozumí lidské řeči a umí porozumět způsobům myšlení člověka. Podobně jako u lidských těl je také v humanoidních robotech nejdůležitější částí těla mozek. Tato umělá inteligence METILA může být mozkem kteréhokoliv robota.

JSME PARTNEREM KYBERNETICKÉ SOUTĚŽE!

Společnost CYBER GLOBAL, s.r.o. se nově stala partnerem soutěže v kybernetické bezpečnosti. Výkonným garantem soutěže je Pracovní skupina kybernetické bezpečnosti AFCEA (Armed Forces Communication & Electronics Association). Hlavním odborným garantem je Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). Mezi další odborné garanty patří státní instituce, vysoké školy a neziskové asociace, které se dlouhodobě zabývají kybernetickou bezpečností a obranou.

"Stručná historie času" neuronového umělého mozku METILA®

Umělá inteligence METILA® je v praxi již od roku 2008, a od té doby se neustále učí a narůstají její zkušenosti. Od roku 2015 se jako umělý neuronový mozek virtuálně přesunula do hlavy jednoho z prvních humanoidních robotů na světě - robota NAO a nejen na mnoha konferecních předvedla, co skutečně umí. METILA® se osvědčila ve finančnictví a bankovnictví, zdravotnictví a farmacii, stejně jako v komunikačních službách a lidských zdrojích. Nově působí i v oblasti bezpečnostních služeb a umí inteligentně komunikovat s internetem věcí a tuto síť pro uživatele také řídit. Všechny tyto zkušenosti a další komplexní souvislosti sdílel autor a investor METILA® Gustav Mistrík ve své vědecko populární publikaci „Transakční syntéza METILA®“, která vyšla v roce 2017. Křest knihy proběhl na Veletrhu vědy Akademie věd České republiky. Jde o svědectví dlouholetého základního výzkumu a navazujících v praxi aplikovaných projektů. V knize jsou uvedeny nejen cenné autorské myšlenky, ale především autorem vytvořené nové vědecké paradigma. Paradigma „Transakční syntéza METILA®“ ukazuje cestu, kterou mohou robotické mozky porozumět lidem v běžném rozhovoru.

METILA® - úspěšný a praxi vyzkoušený umělý neuronový mozek - se v roce 2018 se přesouvá za „firewall“ internetových služeb a bude poskytovat svou inteligenci prostřednictvím služby „API“ třetím stranám v B2B byznysu. Zájem o tuto službu je pochopitelně veliký, a to zejména ze strany mladých a ultra-inovativních start-upů, které chtějí vystavět své aplikace na umělé inteligenci, která rozumí nejen lidskému jazyku, ale i lidskému myšlení. Stačí si jen domyslet jakou přidanou hodnotu nabízí obchodním společnostem a jejich managementu rozvíjejícímu lidský kapitál. METILA® je jedním z milníků, které mění současnost a ukazují, že přichází doba spolupráce lidí a robotů s umělou inteligencí. Nově se METILA® předvede také v anglickém jazyce. Plná anglická verze by mohla být k dispozici již na konci tohoto roku. Kontakt pro zájemce o API rozhraní, anglickou verzi METILA® nebo média je honza.bros@peopleglobal.cz

PROČ PRUDCE ROSTE ZÁJEM O

UMĚLOU INTELIGENCI A ROBOTY?

Podle společnosti PwC ČR "V Česku přibývá firem, které se kvůli nedostatku zaměstnanců stále více zajímají o robotiku, tedy snahu nahradit lidi stroji, a vytváření pracovních týmů složených z různých typů lidí, ať už věkově, národnostně či názorově. Loni do robotiky investovala polovina podniků, letos jich tak hodlá učinit 91 procent. Počet firem, pro které je prioritou v řešení nedostatku pracovních sil vytváření rozmanitých pracovních skupin, se zvýšil z loňských 50 procent na 87 procent." Vyplynulo to z průzkumu poradenské společnosti PwC ČR (zdroj patria.cz)