Vyšší efektivity dosáhnou jen tam, kde roboti a lidé společně mluví a pracují.

Pro ty, kdo se nebojí o svou budoucnost, jsme spolu na stejné vlně. Chytří automatizují a získávají nové příležitosti.

Umělá inteligence je srdcem inovací a efektivity

Metoda METILA je velmi efektivní pro budování dovedností spolupráce, rozvoje firemní kultury a marketingové komunikace ve vztahu se zákazníky.

S využitím umělé inteligence METILA se týmová spolupráce díky pokročilé diagnostice a personalizaci přesouvá k razantní efektivitě výkonu. Tato metoda se hodí především pro budování personalizovaného vzdělání a rozvoje nového typu odpovídajícího možnostem současného tržního prostředí.

Identifikace potřeb zákazníků umělou inteligencí METILA je prvním krokem v procesu personalizace a hraje zásadní roli proto, aby mohl marketing produktu a služeb přistupovat k zákazníkům individuálně.

Mám zájem o informace k objednání

balicek jednotlivci firmy tvoje volba
Studie proveditelnosti automatizace ne ano
Studie proveditelnosti digitalizace ne ano
Sociometrie organizační kultury ne ano
Spojení vlastního chatbota s AI METILA ne ano
Spojování robotů s umělou inteligencí ano ano
Workshop, kurzy, diskusní setkání ano ano
Pronájem interaktivní aplikace METILA ano ano
Licence API METILA k připojení ano ano

Často kladené otázky

Mohou technologie něco brzdit?

Nejlepší odpovědí je citace Satia Nadelly: "Technologie dávají lidem možnost rozšířit tvořivou sílu a přinést hospodářskou prosperitu."

Jak může umělá inteligence rozvíjet firemní kulturu?

Narozdíl od neobjektivní lidské práce v oblasti rozvoje měkkých dovedností jako porozumění hodnotám, firemní kultuře, řešení konfliktů, atd, dokáže umělá inteligence najít klíčové body spojující cesty všech účastníků cílené jednání a konání do jedné společné strategie.

Kde lze očekávat největší přínosy?

Zásadní kvalitativní přínosy jsou položeny ve dvou osách. První osa reflektuje komplexní proces definování investiční a podnikatelské vize, navazuje formulovanou strategií, na kterou, se pojí hodnotové preference uplatňované lidským kapitálem a vytvářející základní podhoubí firemní kultury, se kterou stojí a padá přežití každého celku. Druhá osa nechává prolínat používání potřebných dovedností a na druhou stranu zvyšování jejich úrovně formou dlouhodobého firemního vzdělávání a rozvoje.