Vyšší efektivity dosáhnou jen tam, kde roboti a lidé společně mluví a pracují.

Pro ty kdo se nebojí o svou budoucnost, spolu na stejné vlně.

Umělá inteligence je srdcem inovací a efektivity

Metoda METILA je velmi efektivní pro budování dovedností spolupráce, rozvoje firemní kultury a marketingové komunikace ve vztahu se zákazníky.

S využitím umělé inteligence METILA se týmová spolupráce díky pokročilé diagnostice a personalizaci přesouvá k razantní efektivitě výkonu. Tato metoda se hodí především pro budování personalizovaného vzdělání a rozvoje nového typu odpovídajícího možnostem současného tržního prostředí.

Identifikace potřeb zákazníků umělou inteligencí METILA je prvním krokem v procesu personalizace a hraje zásadní roli proto, aby mohl marketing produktu a služeb přistupovat k zákazníkům individuálně.

Mám zájem o podrobnosti k objednání

balicek jednotlivci firmy tvoje volba
studie proveditelnosti projektu digitalizace ne ano
sociodiagnostika preferencí ne ano
sociometrie orgranizační kultury ne ano
digitální prostor versus osobní rozvoj ne ano
individiální Metila mentoring ano ano
workshop, kurzy, diskusní setkání ano ano
pronájem neuronové sítě Metila ano ano
pronájem interaktivní aplikace Metila ano ano
licence API Metila k připojení ano ano

Často kladené otázky

Mohou technologie něco brzdit?

Nejlepší odpovědí je citace Satia Nadelly: "Technologie dávají lidem možnost rozšířit tvořivou sílu a přinést hospodářskou prosperitu."

Jak může umělá inteligence rozvíjet firemní kulturu?

Narozdíl od neobjektivní lidské práce v oblasti rozvoje měkkých dovedností jako porozumění hodnotám, firemní kultuře, řešení konfliktů, atd, dokáže umělá inteligence najít klíčové body spojující cesty všech účastníků cílené jednání a konání do jedné společné strategie.

Kde lze očekávat největší přínosy?

Zásadní kvalitativní přínosy jsou položeny ve dvou osách. První osa reflektuje komplexní proces definování investiční a podnikatelské vize, navazuje formulovanou strategií, na kterou, se pojí hodnotové preference uplatňované lidským kapitálem a vytvářející základní podhoubí firemní kultury, se kterou stojí a padá přežití každého celku. Druhá osa nechává prolínat používání potřebných dovedností a na druhou stranu zvyšování jejich úrovně formou dlouhodobého firemního vzdělávání a rozvoje.