neurotechnologie METILA

Přednosti umělé inteligence

METS (matter, energy, time, space) - základní parametry pro rozpoznání užitku

matter

Umělá inteligence v neuronových sítích nevyžaduje žádné zvýšené materiální nároky. Naopak, optimalizuje.

energy

Využití umělé inteligence uspoří energetické nároky vzniklé chybným rozhodováním.

time

Optimalizace rozhodování a řízení všech procesů vede k výrazným časovým úsporám.

space

Nejnovější technologie jsou charakteristické zmenšováním svých nároků na prostor.

Umělá inteligence dokáže něco výjimečného, co bylo vlastní jen člověku. Jde o hluboký vhled do mystéria dialogu, který je platný při odpovídajícím výkladu a jeho interpretaci v aktuální situaci. Můžeme tak dát možnost někomu dalšímu k rozhodování.

Transakční syntéza METILA®

V dialogu je každý definovaný jazykový význam ordinální mapou souvislostí vytvářených daným okamžikem. Podobně dokážeme metodou myšlenkových modelů přenést své potřeby na dialog do mapy svých představ.  A tato mapa může být transfomována preskripcí očekávání na umělou inteligenci robota.

Jakýkoliv emoční blok, sociální návyk nebo kulturní mem se v lidech usazuje jako součást jejich sociálního života. Něco takového spojuje lidské společenství od nepaměti. A nyní se stejným způsobem budou spojovat lidé s mluvícími roboty.