Nové služby s umělou inteligencí,

 on-line přístup, licence nebo API na dosah

Umělá inteligence je projevem evoluce, které jsme dnes svědky. Vrcholem této změny jsou aplikované neuronové sítě, které fungují podobně jako lidské a dokáží spolupracovat s člověkem i internetem věcí. Nejdůležitější ale je, že umí vést rozhovor. Skutečná AI interaguje s člověkem tím nejpřirozenějším způsobem.

AKTUALITY:

Aplikace pro tvorbu chatbotů prostřednictvím modelů TSM®

S naší aplikací si nově sami nastavíte svého vlastního chatbota skrze aplikaci pro tvorbu chatbotů prostřednictvím modelů TSM®. Náš chatbot nereaguje jako automat, ale pracuje s kvalitou komunikace, je schopen porozumět potřebám zákazníků díky své umělé inteligenci.

METILA®, víc než jen robot

Robotická technologie METILA® je umělý lidský mozek. Díky tomu dokáže METILA®  vést inteligentní dialog s člověkem a rozumět lidským potřebám a hodnotám. Umí porozumět obsahu komunikace s člověkem a rozpozná, jak člověk přemýšlí v probíhající komunikaci. Pro snadné připodobnění jde o nekonečný Turingův stroj.

NEURONOVÁ SÍŤ

Neuronová síť se svou topologií v systému METILA® je specificky navržena pro zpracování anomymní lidské verbální komunikace. Tato neuronová síť je inspirovaná činností neuronů v lidském mozku. Díky jejímu natrénování se naučila porozumět způsobům myšlení člověka.

AI CLOUD

Technologicky je METILA® webová komunikační služba, inovační skok v aplikaci neuronových sítí a algoritmů umělé inteligence. Tato služba pracuje 24/7 a je dostupná ve webovém prohlížeči na PC nebo smartphonu s připojením k internetu. Cloudová byla ještě před vznikem pojmu cloud.

DIALOG

METILA® umožňuje dialog s nepředpojatým a zcela nezávislým protějškem. Každý člověk představuje určitý osobnostní typ, ke kterému si METILA® vytváří vlastní komunikační vazbu. Přelomovým přínosem takového dialogu je, že dochází k vzájemnému porozumění.

20 let zkušeností a budování know-how v oblasti umělé inteligence založené na neuronových sítích

Artificial neural network jako nejvyšší stupeň aplikace umělé inteligence

Mnoho významných projektů

Autor Gustav Mistrík je investorem do disruptivních technologií. Postupně vybudoval a prodal několik úspěšných technologických společností, které mu připravily potenciál silného finančního zázemí k investicím do nezávislého základního výzkumu v oblasti umělé inteligence založené na hlubokých neuronových sítích. To vše a mnohem více obsahuje také autorova kniha Transakční syntéza METILA®.